Left המשך בקניות
ההזמנה שלך

העגלה ריקה

אולי תאהבי גם
החל מ 340.00 ₪
הצגת אפשרויות
510.00 ₪

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות 

 1. הקדמה
 • מדיניות פרטיות זו היא של חברת דבי מזיג, 200599660, (“מדיניות פרטיות” ו-“החברה“, בהתאמה) מפעילת אתר  www.debbymazig.com

- האתר“), ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, במסגרת שימושך באתר, לרבות בעת ביצוע הזמנות, רכישת מוצרי החברה ושירות הלקוחות של החברה (“השירותים“).

 • פרטיותך חשובה לנו! אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“החוק“).
 • מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי-מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים (“מידע“).
 • המידע יישמר במאגר המידע של החברה למשך התקופה הדרושה לחברה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו (“מאגר מידע” ו-“המטרות“, בהתאמה).
 • מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר (“תנאי השימוש“). השימוש באתר לרבות התכנים והשירותים השונים המופעלים בו, מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. תנאי השימוש
 • תשומת ליבך כי מדיניות פרטיות זו, יכולה להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהתאם לתכנים, שירותים, מוצרים ואפשרויות חדשות שיתווספו לאתר מעת לעת. לפיכך, החברה ממליצה לחזור ולעיין במדיניות פרטיות זו בכל גלישה באתר.
 • מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד. כמו כן, ניסוח בלשון יחיד כולל את הרבים, ולהיפך, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או הגיונם.
 • איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?
 • מידע מזהה שתמסור לנו או שייאסף על ידינו, יישמר במאגר המידע של החברה (“מידע אישי“). החברה תשמור את המידע האישי, למשך תקופת הזמן הדרושה להגשמת המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

  • כאשר תרשם לאתר ולשירותים המוענקים בו, למשל בעת הזנת פרטי קשר לחזרת נציג שירות לקוחות או בעת ביצוע הזמנה באתר, תידרש למסור לנו מידע אישי (לרבות, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא”ל ואמצעי תשלום) אשר יישמר במאגר המידע (“שירות לקוחות“).
  • מעבר לאמור לעיל, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות שונות המאפשרות לנטר את פעילותך באתר לצרכי אבטחת מידע, לשם ייעול השירותים שלנו, על מנת להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ובכדי לשווק את השירותים.
  • בתוך כך, נוכל להשתמש בקוקיות, שהם קבצים קטנים שנועדו לנטר את פעילות הגולשים באתר. שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר. באמצעות הקוקיות, תנוטר פעילותך וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסאות מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד. (“איסוף המידע“). תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט בו אתה משתמש. ככל ותחסום את פעילות הקוקיות, יתכן שחלק משירותי האתר לא יהיו זמינים לך עוד, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך.
  • ככל שתספק לנו פרטים אודות אנשים אחרים (למשל בני משפחה, עובדים בחברתך) או בשמם, עלייך לקבל את הסכמתם לכך, למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש או התקנון של השירות הרלוונטי.
  1. השימוש במידע הנאסף

  אנו נשתמש במידע האישי לצורך מתן השירותים, צרכים תפעוליים, יצירת קשר, שירות לקוחות, טיוב המידע, ייעול ובקרה, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטים ומחקרים, פרסום ושיווק מטעמנו, לרבות מסירת מידע על מוצרים ושירותים שאנו מספקים, כולל מידע המותאם לך אישית (ראה מידע נוסף לגבי אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר, בהמשך) והגנה על זכויות משפטיות ואינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים. 

  1. שמירת המידע

  החברה רשאית לשמור את המידע האישי בהתאם לדין החל על מנת ליישב סכסוכים, לפעול לפתרון בעיות, לסייע בכל חקירה, לעמוד בהוראות הדין המחייבות שמירת מידע אודות עסקאות/תשלומים, לאכוף את תנאי השירותים ולנקוט בפעולות אחרות המותרות על פי דין.

  1. העברת מידע לצד שלישי

  החברה תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו”ל, במקרים הבאים (“צד שלישי” ו-“העברת המידע“, בהתאמה):

  • לטובת מימוש המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, המטרות המותרות לנו על פי דין והאינטרסים לגיטימיים שלנו (כמו למשל, לשם מניעת הונאה). העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להוראות הדין ולהתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת המידע, ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
  • במסגרת שיתוף פעולה של החברה עם קבלני משנה וספקים שמסייעים לנו לספק את השירותים (כמו חברות לטיפול בתשלומים בכרטיסי אשראי, חברת שליחויות, חברות תמיכה ותחזוקה לציוד, ספקי תוכנה, ועורכי דין).
  • במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.
  • קבלת צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת לעשות כן.
  • לצורך התגוננות מפני תביעות משפטיות.
  • לצרכי מחקר וסטטיסטיקה.
  1. פרסומות ודיוור ישיר
   1. המידע האישי עשוי לשמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר של שירותי החברה ו/או מי מטעמה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה עם החברה.   
   2. בכפוף להסכמתך, נהיה רשאים להוסיפך לרשימת תפוצה במסגרתה ישלח אליך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים, בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות דוא”ל, הודעות SMS, הודעות WhatsApp, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות (“דיוור/ים” ו-“רשימת תפוצה“, בהתאמה). באפשרותך לבקש בכל עת, להימחק מרשימת התפוצה, באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא”ל dadondebby@gmail.com או באמצעות כפתור הסרה ייעודי.
   3. תשומת ליבך, כי ייתכן שגם לאחר בקשת הסרתך מרשימת התפוצה, יישלחו אליך דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.
  1. זכות עיוןבמידע ותיקונו

  כדי לעיין במידע שאנו שומרים אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב למוקד השירות בדואר אלקטרוני בכתובת dadondebby@gmail.com, ולפעול בהתאם להנחיותינו על מנת שנוכל לוודא את זהותך. אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו, בכפוף למקרים בהם הדין מאפשר לנו או מחייב אותנו לשמור את המידע כפי שהוא.

  1. מחיקת מידע

  מחיקת מידע תתאפשר בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה במקרים בהם הוא אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות.

  1. אבטחת מידע
   1. החברה משתמשת באמצעי אבטחת מידע לשמירה על המידע האישי הקיים במאגר המידע ולצמצום הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע שלה (“אמצעי אבטחת מידע“). עם זאת, אמצעי אבטחת המידע, לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת מפני פריצות וחדירות שונות למאגר המידע.
   2. אשר על כן, יובהר כי החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע האישי המאוחסן בו.
   3. כמו כן, יובהר כי באחריותך לנקוט באמצעי אבטחת מידע הולמים, לרבות שימוש בסיסמאות, בנוגדני וירוסים ותקיפות האקרים ועדכוני תוכנה (“נקיטת אמצעים עצמית“). החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת מידע אישי או לכל שימוש לרעה במידע האישי הנובע מהעדר נקיטת אמצעים עצמית.
   4. בשימושך באתר הנך מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר או במאגר המידע, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה במאמצים סבירים למניעת האירוע.
  1. פנייה לשירות הלקוחות של החברה

  לפנייה לשירות הלקוחות של החברה ולבירור פרטים אודות זכויותיך כאמור לעיל, ניתן לפנות לכתובת הדוא”ל: dadondebby@gmail.com או למספר הטלפון: 0546139833.